FANDOM


2 năm rưỡi tù giam là mức án Tòa phúc thẩm Long An tuyên (chiều 2-3-2016) khép tội bé NMT Tuấn oan ức, bất chấp công lý, đạo lý. Một lần nữa, bộ mặt ti tiện, hèn hạ, đáng ghê tởm và phỉ nhổ của thể chế độc tài thời mạt vận bị giới chức Long An phơi bày trước công chúng và quốc tế. Họ sẽ đào luyện một thanh niên không đội trời chung với chế độ. (Fb Tao Vo Van) Ảnh : nụ cười của Tuấn giữa bầy sói [K]