FANDOM


Lũ súc sinh chó đẻ tao là dư luận viên của nhà nước đây, Địt mẹ đéo cặc muốn ngồi tù chưa dám lập page chống tụi tao hả. Lũ chó súc sinh tao ra tìm nhà từng đứa cắt lồn hán chúng mày cho chúng mày đừng hòng đụ gái nhá.