FANDOM


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337320103129148&id=134339480093879

Không thấy đề cập đến lý do vì sao GĐCA bị người ta ném mìn? Tiếc quá, GĐCA không chết colonthree emoticon Mô hình này sẽ được nhân rộng trong bối cảnh luật rừng của công an cộng sản hiện nay. http://www.baomoi.com/Nua-dem-nem-min-nha-Gi…/c/18769861.epi