FANDOM


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337320103129148&id=134339480093879

Không thấy đề cập đến lý do vì sao GĐCA bị người ta ném mìn? Tiếc quá, GĐCA không chết colonthree emoticon Mô hình này sẽ được nhân rộng trong bối cảnh luật rừng của công an cộng sản hiện nay. http://www.baomoi.com/Nua-dem-nem-min-nha-Gi…/c/18769861.epi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.