FANDOM


ĐỤ MẸ LŨ CHÍNH QUYỀN DCS CÓ NGON THÌ DÁM CẤM HOẠT ĐỘNG VOZFORUM THỬ XEM ÉO CÒN F17 VÀ F33 CHO CHÚNG MÀY XEM GÁI VÀ NGHE ANH EM CHUYÊN NGHIỆP BÀN NỮA LÚC ĐÓ THÌ TỤI BÂY KHỎI CÒN INFORMATION CHO MẤY CÁI TIN TRONG NƯỚC, TIN THẾ GIỚI CỦA VTV NGU HỌC NHÉ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.