FANDOM


Tôi vừa nhận được Giấy mời của Công an tỉnh Phú Yên. Mời tôi đúng 08 giờ, ngày 07/3/2016 có mặt tại Phòng an ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Yên, để làm rõ việc đăng tin trên mạng xã hội Facebook. Mạng xã hội Facebook là trang cá nhân, đăng những hình ảnh, bài viết liên quan đến cá nhân của tôi, không xúc phạm đến cá nhân hoặc đụng chạm đến chính trị, tại sao Phòng an ninh Chính trị nội bộ lại mời tôi làm việc ? Phải chăng Công an tỉnh Phú Yên mời tôi làm việc, là do sáng nay tôi nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội và viết bài nói lên tâm tư của tôi về ứng cử Quốc hội ? Mong mọi người hãy quan tâm đến tôi ! (Ls Võ An Đôn) [K]