FANDOM


Anh em Voz cộng đồng mạng số 1 Việt Nam tập hợp đồng bào tiêu diệt bè lũ đã làm cho đất nước diệt vong, làm anh em Vozer khốn khổ

Chúng ta đứng lên sẽ tập hợp mọi thành phần, diệt bè lũ Sang Trọng Hùng Dũng mang lại hòa bình cho Việt Nam

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.